Privat Socialrådgivning

Jeg hedder Sabrina Bech Røn.

På baggrund af min uddannelse, som socialrådgiver og mit indgående kendskab til Jobcentrene, har jeg juridisk, faglig og praktisk viden om, hvordan jeg skal hjælpe dig i din situation. 

Oplever du, at din sagsbehandler misforstår det du fortæller? 

Kan du ikke forstå det din sagsbehandler vejleder om?  

Er du uforstående overfor den partshøring eller afgørelse du har modtaget? 

Så er du langt fra den eneste!

Jeg kan rådgive, støtte og hjælpe dig indenfor:

 • Sygedagpengeloven
 • Uarbejdsdygtighed
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden
 • Jobafklaringsforløb
 • Fleksjob
 • Ressourceforløb
 • Førtidspension
 • Afklaringsforløb
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Revalidering og SU Handicaptillæg
 • Hjælpemidler og personlig assistanceordning
 • Arbejdspladsfastholdelse
 • Socialfaglig rådgivning for udlandsstuderende

Jeg kan rådgive og vejlede dig i din aktuelle sag ved kommunen. Ved en gennemgang af dine sagsakter, med udgangspunkt i den problemstilling du står overfor, vil jeg kunne vejlede og coache dig personligt, i din fremadrettede sagsbehandling og kontakt til kommunen. 

Oplever du at din sagsbehandler konstant misforstår dig og føler du tillige at det kommende møde med kommunen fremprovokere indre uro, utryghed og ængstelighed, så tilbyder jeg at bistå dig under samtalen. Afhængig af dit behov for støtte, kan jeg tilbyde at bistå dig som bisidder og partsrepræsentant.

Mit udgangspunkt er, at du skal opleve at blive hørt og forstået på en ordentlig og ligeværdig måde. Jeg vil vejlede og coache dig  forud for mødet med Jobcenteret, så du føler dig forberedt, og med min tilstedeværelse, vil du være i trygge hænder.