Hvad er forskellen på en sygefraværssamtale med min arbejdsgiver og en sygedagpengeopfølgningssamtale med kommunen?

april 21, 2020 0 Af Sabrina Bech Røn

Hvorfor skal jeg under en sygemelding til samtaler med min arbejdsgiver og kommunen?

Opfølgningssamtaler med kommunen

Vi kender det alle sammen, alle kommuner uden undtagelse, har rigtig mange regler og rammer som kan være svære at forstå. 

Bliver du sygemeldt fra dit arbejde, i en længere periode, er din sygedagpengeret betinget af, at du er hindret i at varetage dit arbejde grundet egen sygdom. Sygedagpengerefusionen til din arbejdsgiver, forudsætter ligeledes, at du er hindret i at påtage dig et arbejde grundet egen sygdom. 

Det betyder at kommunerne løbende, under hele dit sygefraværsforløb skal foretage en vurdering af din ret til sygedagpenge/sygedagpengerefusion. Dette sker hovedsagligt i forbindelse med opfølgningssamtalerne, du som borger deltager i eller i forbindelse med at kommunen modtagelser lægeoplysninger om din sygdomssituation. 

Sygefraværssamtaler med arbejdsgiver

Din arbejdsgiver er underlagt en anden forpligtigelse i forbindelse med dit ansættelsesforhold, nemlig afholdelsen af sygefraværssamtaler. En sygefraværssamtale har til formål at styrke samarbejdet imellem dig og din arbejdsgiver. Det er ved en sygefraværssamtale du, i dialog med din arbejdsgiver, skal drøfte mulighederne for at afkorte dit sygefraværsforløb. 

Det betyder for dig der helt sikker undre dig over at skulle have samtaler med både din arbejdsgiver og kommunen, at opfølgningssamtalerne på kommunen vedrøre din ret til sygedagpenge/sygedagpengerefusion og sygefraværssamtalerne med din arbejdsgiver omhandler dit ansættelsesforhold.