Råd og vejledning til din kommende sygedagpenge opfølgningssamtale på Jobcenteret

januar 17, 2021 0 Af Sabrina Bech Røn
  1. Rigtig mange tror, at de i mødet med forvaltningen, bliver betragtet ud fra deres fremtoning og anvender derfor megen energi på, at se præsentable ud til en sygedagpenge opfølgningssamtal. 

Selvfølgelig foretrækkes personlig hygiejne og rent tøj, men lad vær med at brug unødvendig megen energi på det. 

At se ”for” præsentable ud, kan i nogle tilfælde medvirke til, at din sagsbehandler mistror din faktiske sygesituation. For hvordan kan man syg, hvis man fremmøde til en sygedagpenge opfølgningssamtale og ligner en, der er på vej til en jobsamtale? 

  1. For rigtig mange er det grænseoverskridende og nedværdigende at skulle møde til en sygedagpenge opfølgningssamtale på Jobcenteret. Dette medvirker desværre til, at man forsøger at sætte en facade op, så sagsbehandleren ikke ”opdager” ens indre følelsesmæssige frustration. 

Selvom du ikke vil vise dine følelser, så er det rigtig vigtigt at du fortæller om dem overfor sagsbehandleren. 

For at sagsbehandleren kan vurdere din ret til sygedagpenge og hvilken arbejdsmarkedsrettet foranstaltning (indsats) der skal til for at reducere din sygefraværsperiode, er det vigtigt, at din situation er oplyst i sagen. Afhængig af din sygemeldingsårsag, så har dine sygdomsbegrænsninger, herunder følelsesmæssige frustrationer en meget stor betydning for dine sygedagpengesag. Du skal hjælpe til med, at din sag er oplyst og derfor skal du også kunne fortælle sagsbehandleren, hvad der gør at du ikke kan arbejde. 

Eksempelvis hvis sagsbehandleren ikke kan se din sygdom og du ikke kan forklarer hvad der gør at du ikke kan arbejde, vil det vanskeliggøre at vurdere din ret til sygedagpenge. 

  1.  I relation til din forpligtelse, så er det en rigtig god ide, at være forberedt til din kommende opfølgningssamtale. Måden du forbereder dig på er, at have gennemtænkt hvad det er der gør, at du ikke kan varetage dit arbejde eller andet arbejde. Det sagsbehandleren har brug for at kende dine symptomer og meget gerne ud fra det der begrænser dig. 

Eksempelvis at dine skuldersmerter gør, at du ikke sover om natten og dermed har behov for at sove flere gange i løbet af dagen. At skuldersmerterne medvirker til, at du oplever koncentrationsbesvær, træthed og ikke kan vaske dit eget hår. 

  1. I forlængelse af din forberedelse til opfølgningssamtalen er det en god ide, at have styr på alle datoer for lægesamtaler, sygehusbesøg og fysioterapeutisk behandling mv. 

Din sagsbehandler vil spørge dig om datoer for behandling, din seneste kontakt til egen læge og hvilke afdelinger du er tilknyttet på sygehuset. 

At kunne oplyse sagsbehandleren om dine behandlingssteder og datoer for behandling, muliggøre at sagsbehandleren kan indhente helbredsmæssige oplysninger om din sag, det sted der har størst viden omkring din aktuelle sygdomssituation. Alternativ vil sagsbehandleren indhente oplysninger fra din egen læge. 

Du skal dog være bekendt med, at der lovgivningsmæssigt skal anmodes om en lægeattest kaldt LÆ285 fra egen læge under dit sygedagpengeforløb. Denne attest kan ikke udfærdiges af andre end din egen læge. 

  1. Husk altid at læs notatet fra opfølgningssamtalen og reagere, hvis der fremgår oplysninger du ikke er enig i eller hvis der er noget i notatet du ikke forstår. 

Du har ret til at få fremsendt notatet efter hver samtale. Afhængig af Jobcenterets procedure, modtager du opfølgningsnotatet på www.eboks.dk eller www.jobnet.dk